panoramatická
vrata

STANDArDNÍ PANOrAMATICKÁ VrATA
S HLINÍKOVÝMI PŘÍČKAMI

Při vertikálním zdvihu a šířce vrat od 4500 mm do 7000 mm je možná šířka prosklené sekce 900 mm.

Standardní panoramatická vrata lze dodat s integrovanými dveřmi šířky od 600 mm do 1500 mm a výšky od 1100 mm do 2500 mm.

rOZMĚrY PrOSKLENÝCH SEKCÍ
  • Výška od 370 mm do 750 mm
  • Šířka až 7000 mm
CELOPrOSKLENÁ VrATA

Celoprosklená vrata nabízejí maximální prosvětlení prostoru. Do celoprosklených vrat nelze zabudovat integrované dveře.

rOZMĚrY PrOSKLENÝCH SEKCÍ
  • Výška od 370 mm do 750 mm
  • Šířka až 7000 mm
KOMBINOVANÁ PANOrAMATICKÁ VrATA

Při vertikálním zdvihu a šířce vrat od 4500 mm do 7000 mm, je možná šířka prosklené sekce až 900 mm. Kombinovaná panoramatická vrata lze dodat s integrovanými dveřmi šířky od 600 mm do 1500 mm a výškou od 1100 mm do 2500 mm.

rOZMĚrY PrOSKLENÝCH SEKCÍ
  • Výška od 370 mm do 750 mm
  • Šířka až 7000 mm
KONSTRUKCE

Panoramatické panely